Hoe gaat een hypotheekadvies, dat door een hypotheekadviseur van Hypocompleet wordt opgesteld op basis van de wensen van de klant, in zijn werk? In principe gaat de hypotheekadviseur uit van 5 stappen, want een hypotheekadvies opstellen dient zorgvuldig gedaan te worden.

Hebt u vragen over het kopen van een huis en/of de financiering van uw huis? Reageer via het reactieformulier op onze site en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Bij stap 1 wordt uitgegaan van een gratis kennismaking- en oriëntatiegesprek. In dit gesprek wordt naast het nader kennismaken het adviestraject van Hypocompleet uitgelegd en de kosten die daar aan zijn verbonden. Ook kan meteen al berekend worden wat de klant eventueel maximaal aan hypotheek kan krijgen. Mocht de klant besluiten om de volgende stap te nemen, dan wordt er een opdrachtbevestiging gemaakt waarin de werkzaamheden en de kosten worden vastgelegd, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
Voor een Persoonlijk Klantenprofiel maakt de hypotheekadviseur een inventarisatie van de wensen van de klant met betrekking tot de nieuwe woning, zijn toekomstplannen, zijn leefstijl en zijn huidige financiële situatie. Zo wordt ook gekeken naar eventueel eigen geld of uitstaande leningen. De klant dient daarnaast aan te geven of hij ervaring heeft met financiële producten en of de klant bereid is om risico’s te nemen of juist liever geen risico’s neemt. Ook zal naar de particuliere schadeverzekeringen en de pensioensituatie van de klant gekeken worden. Het kan zijn dat deze in orde zijn, maar ook aangepast dienen te worden. Dit is belangrijk om te constateren, want onderverzekering of het vergeten zijn om een belangrijk risico af te dekken, kan een flink financieel nadeel opleveren voor de klant en dat wil Hypocompleet graag voorkomen.
Tijdens dit gesprek zal de hypotheekadviseur het door hem opgestelde hypotheekadvies met de klant bespreken. In dit gesprek wordt besproken welke hypotheek het meest gunstig is voor de klant en wordt er rekening gehouden met de huidige en toekomstige leefsituatie, de eventuele financiële risico’s in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. In het Persoonlijk Advies is beschreven welke hypotheekvorm en welke rentevaste periode het best bij de klant passen, wat de maximale bruto en netto maandlasten zijn en welke hypotheekvormen en welke hypotheekverstrekkers het gunstigst zijn.
De hypotheekadviseur van Hypocompleet gaat onderzoeken welke hypotheekverstrekker de meest gunstige rente en de meest gunstige hypotheekvoorwaarden heeft op basis van de wensen van de klant. De hypotheekofferte, die hier uit voort komt, wordt nauwkeurig met de klant doorgenomen, zodat alles duidelijk is voor de klant. Nadat de hypotheekofferte door de klant is goed bevonden en door de klant is getekend, zal de hypotheekadviseur alle verdere benodigde administratieve handelingen verrichten, zodat de hypotheekaanvraag definitief door de hypotheekverstrekker akkoord kan worden bevonden en de hypotheekstukken naar de notaris kunnen.
Nadat de hypotheek is gepasseerd bij de notaris en de klant prettig in zijn nieuwe huis woont, kan het zijn dat de klant af en toe een vraag heeft over zijn afgesloten hypotheek. Naast vragen kunnen er ook zich nieuwe omstandigheden voordoen, waardoor de hypotheeksituatie opnieuw bekeken dient te worden. De hypotheekadviseur van Hypocompleet zal ook na het afsluiten van de hypotheek regelmatig contact houden met de klant, want een hypotheekadvies van Hypocompleet stopt niet na het passeren van de hypotheek bij de notaris. De hypotheekadviseur van Hypocompleet zal zelf af en toe contact houden met de klant, maar ook de klant mag altijd contact opnemen als hij vragen heeft over zijn hypotheek of aanverwante vragen.